STUDIENKA - Nevyčerpateľný zdroj života, ľudia z nej berú a vody neubúda, tak isto ako neubúda z krásy a bohatstva slovenského ľudového umenia. Preto sa Studienkou nazýva aj náš detský súbor, ktorý prináša ľuďom radosť a krásu už od roku 1986.  

   Zakladateľka, riaditeľka a choreografka súborov Mgr.art Vierka Masaryková vedie deti a mládež k všestrannosti. Členovia súborov spoznávajú temperamentný a náročný folklór všetkých regiónov Slovenska. Záujem o pôsobenie v súbore je veľmi veľký. Tancuje v ňom ročne okolo 80 až 100 členov od 4 do 25 rokov. Ich nadšenie a radosť je prítomná na každom nácviku, sústredení a predstavení.

   Súčasťou každého predstavenia sú prekrásne slovenské ľudové kroje, ktoré pre súbor s veľkou láskou a obetavosťou navrhuje, šije a udržiava pani Anna Klementová - dlhoročná zberateľka historických ľudových krojov a čipkárka.

   Folkórne tradície slovenského národa sú bohaté a prekrásne. Folklórny súbor  STUDIENKA ich približuje ľuďom na Slovensku aj zahraničí, aby zostali stále živé a nezabudnuteľné.