Reprezentácia v zahraničí

1989 - Maďarsko
1991 - Rakúsko
1991 - USA - New York
1993 - Španielsko
1994 - Nemecko
1994 - Juhoslávia
1995 - Bulharsko, Poľsko
1996 - Bulharsko, Maďarsko
1998 - Chorvátsko
1999 - Česká republika
2000 - Tunis
2001 - Tunis, Rakúsko
2001 - Japonsko - turné
2003 - Poľsko
2004 - Taliansko, Bulharsko
2004 - Rakúsko
2005 - Taliansko
2006 - Chorvátsko
2006 - Česká republika
2007 - Tunis
2009 - Česká republika
2011 - Poľsko, Česká rep.
2012 - Španielsko
2013 - Španielsko
2014 - Maďarsko

 2015 - Rakúsko

2016 - Taliansko
2017 - Slovinsko
2018 - Srbsko
2018 - Maďarsko