Reprezentácia v zahraničí

1990 - Rakúsko
1992 - Česká republika
1992 - Španielsko
1992 - Rakúsko
1993 - Rakúsko 2x
1993 - Španielsko
1994 - Rakúsko
1994 - Maďarsko
1995 - Rakúsko
1996 - Česká republika
1998 - Rakúsko
1998 - Turecko
1999 - Česká republika
2000 - Španielsko
2000 - ostrov Malta
2002 - Španielsko
2004 - Taliansko
2004 - Tunis
2005 - ostrov Sardínia
2006 - Chorvátsko
2007 - Česká republika
2007 - Tunis
2009 - Tunis
2012 - Taliansko
2016 - Česká rep., Nemecko
2016 - Taliansko
2018 - Srbsko, Maďarsko