Vo svojej búrlivej histórii prebralo umenie FLAMENCO prvky rôznych kultúr - španielskej, maurskej, arabskej, židovskej, indickej, africkej. Tento vplyv sa odzrkadlil v tanci, hudbe aj v speve. Vzniklo tak nenapodobiteľné umenie s osobitým charakterom - populárne na celom svete.

   Preto má umelecký súbor ANDALUCIA vo svojom repertoári tiež orientálny program tancov BELLYDANCE pod názvom "Noc v Alhambre". /originálna arabská hudba, ladné pohyby tanečníc, typické  arabské kostýmy, hra na bubienky.../ Zaujímavosťou je, že v choreografiách tancuje viac tanečníc v štylizovanej javiskovej úprave. Súčasťou sú arabsko - španielske rumby - spojenie Bellydance a Flamenca.

     Divák má tak možnosť vidieť rôznorodosť tanečných vplyvov na formovanie flamenca do dnešnej podoby.