"Tanec pre radosť"– tento názov dokonale vystihuje to, pre čo tancujeme. Radosť z tanca sa spája s nadšením a relaxom na každom nácviku, predstavení či zájazde.

Pod týmto Občianskym združením pôsobí celé Súkromné Tanečné štúdio a jeho súbory s bohatou činnosťou.

 

Členmi prípravného výboru sú:  Viera Masaryková, Anna Klementová a Lucia Masaryková.

Štatutárnym zástupcom je: Viera Masaryková

 Našu všestrannú činnosť môžete podporiť 2% z daní.

OZ Tanec pre radosť

VÚB a.s. - Bratislava - mesto

Číslo účtu - SK21 0200 0000 0023 5272 2153

IČO - 42126550