1.) Hľadáme záhradníka a majstra na pravidelnú údržbu záhrady a okolia Tanečného štúdia a drobné opravy.

2.) Prijmeme upratovačku na pravidelné upratovanie priestorov Tanečného štúdia - 1x do týždňa na 3 hodiny.