Súkromné Tanečné štúdio vznikalo z iniciatívy a podpory rodičov Vierky Masarykovej od roku 1986. Postavilo sa svojpomocne a z vlastných finančných prostriedkov. Dnes v ňom tak môžu pôsobiť 3 vyspelé a úspešné tanečné súbory – detský folklórny súbor STUDIENKA, umelecký súbor ANDALUCIA, dámska tanečná skupina ALEGRIACieľom Tanečného štúdia Viery Masarykovej a jej rodiny je zachovanie prekrásneho slovenského folklóru a šírenie temperamentnej španielskej kultúry na Slovensku.Našou činnosťou sa snažíme deti a mládež správne usmerniť. Všetci členovia majú plnohodnotne vyplnený svoj voľný čas, nevyhľadávajú "zlé chodníčky". Pôsobenie v tanečných súboroch im prináša neoceniteľné poznanie kultúry a folklóru prostredníctvom tanca, hudby, piesní, zvykov a krojov. Členovia si v našich veselých kolektívoch vytvárajú dlhoročné priateľstvá a spoznávajú svet na nezabudnuteľných zájazdoch.