Vierka Masaryková - riaditeľka Tanečného štúdia a umeleckých súborov STUDIENKA a ANDALUCIA, umelecká vedúca, choreografka, manažérka, tanečná pedagogička, sólová tanečnica... :

"Od šiestich rokov som navštevovala detský tanečný súbor Slniečko. Vždy som mala blízky vzťah ku krásnemu slovenskému folklóru. Vo folklórnom súbore Gymnik som pôsobila 11 rokov ako sólová tanečnica a pedagogička. Spoluúčinkovala som v muzikáli Na skle maľované a v rôznych galaprogramoch.  Postavila som choreografie pre súbory Dudváh a Zobor.

Počas štúdia choreografie ľudového tanca na VŠMU som založila DFS Studienka v roku 1986 a podnikla veľa výskumov folklóru po celom Slovensku. Snažíme sa zachovávať naše ľudové tradície a šíriť ich vo svete. Pôsobila som na Katedre tanečnej tvorby ako pedagóg ľudového tanca. Viedla som kurzy ľudového tanca pre zahraničných Slovákov organizované Maticou slovenskou. Spolupracovala som s tanečnou školou v Kolíne v Nemecku a v Banskej Bystrici. Poskytla som pohybovú spoluprácu a postavila choreografie v divadelnej hre "Dom Bernardy Alby" pre divadlo Astorka v Bratislave.

Vďaka mojim rodičom, ktorí ma podporovali, sa mi splnil sen mať súkromné Tanečné štúdio a učiť tancovať deti aj mládež vo vlastných súboroch. 

Popri slovenskom folklóre ma zaujalo tiež umenie flamenco. Hlavne svojou náročnosťou, precítením a temperamentom. Podnikla som prvú výskumnú cestu priamo do Andalucie v roku 1989 s rodičmi a 10-mesačnou dcérkou. Flamenco ma očarilo a rozhodla som sa šíriť toto umenie aj na Slovensku založením umeleckého súboru Andalucia. Z dcérky Lucky vyrástla sólistka, moja asistentka a tanečná pedagogička. V Španielsku čerpáme pravidelne inšpiráciu na tanečných kurzoch.  Moja mama šije pre nás pekné kroje a kostýmy.

Práca ma dokonale napĺňa, pretože robím to, čo ma baví a naďalej aktívne tancujem. V súboroch vládne priateľská rodinná atmosféra. Najväčšou odmenou sú pre mňa usmiate tváre účinkujúcich detí a mladých ľudí a nadšený potlesk spokojných divákov." 

Kontakt - 0908/625281, tanecpreradost@gmail.com