PRAVIDELNÁ  ČINNOSŤ:       

1.) Nácviky – STUDIENKA, SPEVULE, ANDALUCIA, ALEGRIA

2.) Flamenco kurzy Tanečnej školy

3.) Kurzy pre dámy FLAMENCO, BELLYDANCE  ( vo  veku neobmedzenom )

4.) Kurzy rytmiky (v rámci súboru ANDALUCIA)  

5.) Videoprojekcie, prednášky o folklóre, flamencu...

6.) UMELECKÁ AGENTÚRA  – ponuka programov

7.) Predstavenia súborov na Slovensku

8.) Reprezentácia v zahraničí

9.) Výučba španielčiny

10.) Intenzívne letné kurzy

11.) Výstava krojov a paličkovanej čipky

12.) Výtvarné dielničky - každú prvú sobotu v mesiaci - rôzne techniky

12.) DÁMSKY KLUB (viac info priamo v štúdiu - osobne)