Tešíme sa na veselé sústredenie pre všetky deti a mládež:

Termín:   18. - 20. 10. 2019

Miesto: HARMÓNIA - obec

Školiace centrum UK


Program: tancovanie, spievanie,

pohybové hry v prírode, animácie,

súťaže s folklórnou tematikou,

tanečné detské večierky

 

 

  

"Ľavá nôžka, pravá nôžka,

zatancujeme si troška

hlboko sa pokloníme

a takto sa zatočíme!"