ANNA KLEMENTOVÁ  čipkárka a zberateľka slovenských ľudových krojov

   "Ako folkloristka a národovkyňa sa dlhé roky venujem zberateľstvu slovenských krojov, ktoré zachraňujem a dávam do pôvodného stavu. Paličkovanej čipke sa venujem od roku 1974. Často predvádzam a vystavujem svoje práce spolu s inými remeselníkmi. Paličkovaná čipka je žiadaná aj v zahraničí. Mojou zásluhou sa Slovensko dostáva do povedomia vo svete. Reprezentovala som ho svojimi umeleckými dielami a slovenskými historickými krojmi už v 42 krajinách sveta. Som spoluzakladateľkou Detského folklórneho súboru Studienka a Umeleckého súboru Andalucia, pre ktoré navrhujem, šijem a udžiavam všetky kroje a kostýmy. Vydala som vlastnú publikáciu Moja záľuba-paličkovaná čipka, v ktorej ponúkam aj predlohy k mojim prácam."

Kontakt   00421- 2- 6280 2662

  Kompozícia - táto práca znázorňuje listy a ich tiene                                                                                     

   Zo zbierky paličiek

 

  Historické čipky

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Paličkované vianočné ruže

 

 

 

 

 

 

 

 

  Moja zbierka historických slovenských ľudových krojov

                                               

  V Japonsku na výstavách v 12 mestách veľmi obdivovali paličkovanú čipku. U nich ručné práce takú tradíciu nemajú.